en en

Komuniké z 29. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (7. júla 2008) sa uskutočnilo 29. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Opatrením sa zabezpečí vykonávanie § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch aj po úpravách účinných od 1. novembra 2007 a 1. januára 2008 týkajúcich sa poskytovania investičných služieb. Z formálneho hľadiska sa vydaním tohto opatrenia sleduje skutočnosť, že od 1. januára 2008 podľa zákona o cenných papieroch možno vydávať len opatrenia Národnej banky Slovenska. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. augusta 2008. BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní. Účelom tohto opatrenia je upraviť udeľovanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. septembra 2008. BR NBS prerokovala materiál Informácia o dopadoch zavedenia eura na slovenský finančný trh. Materiál bude publikovaný na internetovej stránke NBS. BR NBS prerokovala materiál Správa o finančnej stabilite za rok 2007. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS. BR NBS schválila vyhlášku o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou.

Pamätná minca bude vyrazená zo striebra s rýdzosťou 999. Jej hmotnosť bude 62,207 gramov a priemer 50 milimetrov. Výtvarný návrh mince je dielom sochára Karola Lička. Razbu 22 000 kusov pamätných mincí bude realizovať Mincovňa Kremnica, š.p. a do predaja sa dostanú začiatkom decembra 2008. BR NBS schválila oznámenie o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch. Eurobankovky a euromince, vrátane zberateľských euromincí vydaných Národnou bankou Slovenska, sa od 1. januára 2009 stávajú zákonnými platidlami vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách v Slovenskej republike.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.