en en

KOMUNIKÉ Z 34. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (12. augusta 2008) sa uskutočnilo 34. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila úpravu rozpočtu NBS na rok 2008.

Rozpočtovaná prevádzková strata sa zvyšuje o 45 mil. Sk na celkový objem 1 982 mil. Sk.

Rozpočet emisie obeživa sa zvyšuje o 321 mil. Sk na celkový objem 1 655 mil. Sk. V rozpočte investícií sa výdavky znižujú o 2 mil. Sk na celkový objem 380 mil. Sk. Úprava rozpočtu bola vyvolaná požiadavkami spojenými so zavedením meny euro. BR NBS prerokovala a schválila Priebežnú účtovnú závierku a správu o výsledku hospodárenia NBS k 30.6.2008.

Tlačová správa o hospodárskom výsledku NBS k 30.6.2008 bola uverejnená dňa 14. júla 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.