en en

KOMUNIKÉ Z 35. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (26. augusta 2008) sa uskutočnilo 35. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za júl 2008 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 2,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 5,75% pre jednodňové refinančné obchody a 4,25% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami.

BR NBS schválila pravidelnú „Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS“ a „Interný plán NBS na zavedenie eura“. Príprava postupuje v súlade s interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.