en en

KOMUNIKÉ Z 39. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (23. septembra 2008) sa uskutočnilo 39. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila Analýzu slovenského finančného sektora za prvý polrok 2008. Analýza bude publikovaná na internetovej stránke NBS.BR NBS prerokovala a schválila Správu o menovom vývoji v SR za 1. polrok 2008. Správa bude v plnom znení publikovaná na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

National Bank of Slovakia
Communications Section
Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged.