en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS 

15. marca 2024 sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.  

Banková rada NBS schválila materiál „Správa o realizácii investičnej politiky  v oblasti investičných rezerv NBS za rok 2023“. 


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.