en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS

15. marca 2022 sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 35. výročia programu Erasmus.

Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v júli 2022 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Ide o spoločnú emisiu štátov eurozóny. Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p.

Banková rada NBS schválila materiál „Správa o realizácii investičnej politiky v oblasti investičných rezerv za rok 2021″.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.