en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (15. februára 2011) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom troch autorov; Mgr. art. Andrea Rolková a Pavel Károly sú spoluautormi lícnej strany mince a Mária Poldaufová je autorkou jej rubovej strany.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, štátny podnik
a do predaja sa dostanú v máji 2011.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.