en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (13. februára 2007) sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

Banková rada rozhodla o revízii bežného účtu platobnej bilancie za roky 2003 a 2004 na základe nových údajov z ročných hlásení o priamych zahraničných investíciách.

Zahrnutím údajov o reinvestovanom zisku a revidovaných údajov za dividendy a úroky sa pomer deficitu bežného účtu k HDP Slovenskej republiky zvýši v roku 2003 o 62,3 mld. Sk (5,1% HDP) a v roku 2004 o 57,7 mld. Sk (4,3% HDP), z čoho čistý vplyv reinvestovaného zisku predstavuje v roku 2003 hodnotu 54,2 mld. Sk (4,5 % HDP) a v roku 2004 hodnotu 49,5 mld. Sk (3,7% HDP).

Dôvodom pre revíziu bežného účtu platobnej bilancie je predovšetkým zreálnenie údajov o reinvestovanom zisku. Revízie bežného účtu sú v súlade s medzinárodnými štandardami, z ktorých vychádzajú aj praktiky okolitých krajín.

Upravené údaje budú publikované na internetovej stránke NBS v sekcii Údajové kategórie SDDS/Platobná bilancia dňa 19. februára 2007. Podrobnejšia informácia o revízii bežného účtu platobnej bilancie, ako aj porovnanie s vývojom bežných účtov v okolitých krajinách bude zverejnené tiež dňa 19. februára 2007 v sekcii Publikácie/Ďalšie materiály NBS/Odborná publikačná činnosť menového úseku.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.