en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady NBS

26. apríla 2022 sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila materiál Návrh na uzavretie konštituenčnej dohody medzi guvernérmi Česka, Kosova, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Turecka v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2022 – 2032.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov a rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.