en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (25. 4. 2017) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Výročnú správu 2016, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, apríl 2017.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2017. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 25. 4. 2017 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1. 8. 2017.

BR NBS na základe návrhu zriaďovateľa Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, rozhodla podľa § 91 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie sa v roku 2017 nebude platiť, a to vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.