en en

Komuniké z telekonferencie NBS so Slovenskou bankovou asociáciou

Dňa 13.3.2020 sa uskutočnila telekonferencia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Témou boli aktuálne otázky, ktoré súvisia s mimoriadnou situáciou spojenou s pandémiou koronavírusu.

NBS informovala o návrhoch európskych inštitúcií (ECB, EBA) na dočasné zmiernenie niektorých pravidiel obozretného podnikania. Zámerom je dočasne uvoľniť požiadavky na banky v oblasti kapitálu a likvidity a tým vytvoriť priestor na stabilizáciu reálnej ekonomiky.

Predstavitelia bankového sektora informovali NBS o opatreniach, ktoré prijali, aby mohli bankové služby nepretržite poskytovať svojím zákazníkom. Aj napriek úprave otváracích hodín budú bankové služby naďalej poskytovať v plnom rozsahu.

Národná banka Slovenska ubezpečuje klientov bánk, že všetky dôležité funkcie vrátane zásobovania hotovosťou budú aj naďalej zabezpečované v rozsahu podľa požiadaviek bankového sektora.

V záujme pomôcť klientom bánk v prípade dočasných problémov so splácaním svojich splátok bankám, obe strany diskutovali o možnostiach v rámci platnej regulácie. Dohodli sa, že sa vykoná podrobnejšia analýza s cieľom nájsť vhodné riešenie pre dotknutých klientov.

Telekonferencie budú pravidelnou platformou medzi NBS a SBA na vzájomné informovanie sa o vývoji situácie.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.