en en

Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 24. júla 2023 sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava. Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v októbri 2023 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorkou víťazného návrhu je Mária Poldaufová. Milión kusov pamätných euromincí vyrazí Mincovňa Kremnica, š. p.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 1 400. výročia vzniku Samovej ríše. Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 milimetrov.

Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka Karola Lička. Mince vyrazila Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v novembri 2023.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.