en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 5. septembra 2023 sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS schválila schválila  oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca.
Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu averzu striebornej zberateľskej euromince je Tomáš Lamač, DiS. a autorom výtvarného návrhu reverzu tejto euromince je Mgr. art. Peter Valach.
Strieborné zberateľské euromince razí Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v januári 2024.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.