en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (22. apríla 2008) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2007. Správa bude zverejnená na internetovej stránke NBS. BR NBS prerokovala a schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2007. Správa bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.