en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (25. júna 2013) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, jún 2013, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o maximálnej výške technickej úrokovej miery.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.