en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 24. augusta 2021 sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Ľudovíta Ódora.

BR NBS schválila materiál Návrh na úpravu niektorých ustanovení Stálej dohody o kúpe a predaji osobitných práv čerpania medzi Národnou bankou Slovenska a Medzinárodným menovým fondom (Voluntary Trading Arrangement).

Banková rada Národnej banky Slovenska vzala na vedomie materiály, ktoré umožnia vytvorenie regulačného sandboxu NBS začiatkom roka 2022. Regulačný sandbox NBS je platforma, ktorá napomôže účastníkovi na základe konzultácií nastaviť finančnú inováciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v pôsobnosti NBS a umožní mu testovať implementáciu finančnej inovácie na slovenskom finančnom trhu v súlade s plánom testovania.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.