en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 25. septembra 2023 sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS schválila Makroprudenciálny komentár – september 2023. Dokument bude zverejnený na internetovej stránke NBS. Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.