en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (29. apríla 2008) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za marec 2008 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 2,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 5,75% pre jednodňové refinančné obchody a 4,25% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami.

BR NBS prerokovala a schválila Priebežnú účtovnú závierku a správu o výsledku hospodárenia NBS k 31.3.2008. Tlačová správa o hospodárskom výsledku NBS k 31.3.2008 bola uverejnená dňa 14.4.2008.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve.

BR NBS prerokovala Správu o činnosti a hospodárení Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie za rok 2007 a na základe návrhu jeho zriaďovateľa podľa ustanovenia § 68 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období sa v roku 2008 nebude platiť.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.