en en

Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (16. januára 2007) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Martina Barta.

BR NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a  pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely.

Opatrením sa zabezpečuje zber údajov od dohliadaných subjektov Národnou bankou Slovenska v nadväznosti na kontrolu plnenia pravidiel obozretného podnikania jednotlivých subjektov, na vykonávanie analýz s tým súvisiacich a na štatistické účely.

Opatrenia nadobudne účinnosť dňa 31. januára 2007.

PhDr. Ivan Paška
vedúci tlačového oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.