en en

Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS

28. februára 2023 sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov.

Prijatím opatrenia sa upravuje výška poplatku za vykonanie odbornej skúšky. Nová výška poplatku za vykonanie odbornej skúšky je 50 eur.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.