en en

Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS

22. februára 2022 sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala materiál „5peňazí – správa za rok 2021 a plán aktivít na rok 2022″, ktorý je v súlade so schválenou Stratégiou Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.