en en

KOMUNIKÉ ZO 41. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (30. septembra 2008) sa uskutočnilo 41. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za august 2008 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 2,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 5,75% pre jednodňové refinančné obchody a 4,25% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami. BR NBS prerokovala a schválila vyhlášku, ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike. BR NBS schválila pravidelnú „Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS“ a „Interný plán NBS na zavedenie eura“. Príprava postupuje v súlade s interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR. V súvislosti s ukončením platnosti slovenskej koruny a zavedením meny euro v Slovenskej republike od 1. januára 2009 sa vyhláškou zrušuje 102 vyhlášok, ktorými Národná banka Slovenska v období od 8. februára 1993 až do dňa zavedenia eura vydala do obehu slovenské bankovky a slovenské mince vrátane pamätných mincí.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.