en en

KOMUNIKÉ ZO 42. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (7. októbra 2008) sa uskutočnilo 42. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala materiál Konkretizácia zverejňovania kurzového lístka vybraných cudzích mien.

Kurzový lístok vybraných cudzích mien bude NBS od roku 2009 zverejňovať vždy k prvému pracovnému dňu daného mesiaca. Prvý kurzový lístok vybraných cudzích mien bude však výnimočne platný už od 1. januára 2009. BR NBS rozhodla, že od 1. januára 2009 bude NBS pri publikovaní kurzového lístka vybraných cudzích mien používať nepriamu kotáciu, ktorá bude vyjadrovať koľko zahraničnej meny sa zaplatí za domácu menu. Nepriama kotácia sa bude používať aj pri publikovaní denného kurzového lístka.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.