en en

Komuniké zo 43. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (15. decembra 2009) sa uskutočnilo 43. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za november 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Strednodobú predikciu (P4Q-2009), ktorá je publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na dnešnej tlačovej konferencii.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov Národnej banky Slovenska za služby v oblasti hotovostného peňažného obehu pre klientov bez zmluvného vzťahu s NBS, podľa ktorého bude s účinnosťou od 1. marca 2010 spoplatnená výmena euromincí v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska určeného pre verejnosť.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.