en en

KOMUNIKÉ ZO 47. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

Dnes (11. novembra 2008) sa uskutočnilo 47. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS na dnešnom rokovaní rozhodla o zmene úrokových sadzieb na úroveň 2,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 4,25%, pre jednodňové refinančné obchody a 3,25% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami, s účinnosťou od 12.11.2008. BR NBS prerokovala a schválila Priebežnú účtovnú závierku a správu o výsledku hospodárenia NBS k 30.9.2008. Tlačová správa o hospodárskom výsledku NBS k 30.9.2008 bola uverejnená dňa 13.10.2008. BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu. Zberateľská minca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Výtvarný návrh mince je dielom Miroslava Ronaia. Razbu strieborných zberateľských mincí bude realizovať Mincovňa Kremnica, š.p. a do predaja sa dostanú v apríli 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.