en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (30. januára 2007) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za december 2006 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 3,25 % pre jednodňové sterilizačné obchody, 6,25 % pre jednodňové refinančné obchody a 4,75 % pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.