en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

28. marca 2023 sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – jar 2023, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS posúdila mieru rizík cyklického charakteru a schválila Makroprudenciálny komentár – marec 2023. Bude zverejnený na webovom sídle NBS.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.