en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS 

3. apríla 2024 sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.  

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – jar 2024, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a publikovaný na internetovej stránke NBS.  

Banková rada NBS schválila Makroprudenciálny komentár – marec 2024, ktorý bude zverejnený na webovom sídle NBS. Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení.  

Banková rada NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia NBS, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie reflektuje na zmeny vyplývajúce zo zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň upravuje niektoré ustanovenia týkajúce sa zrušenia požiadaviek na predkladanie výpisov z vybraných registrov Slovenskej republiky, ktoré Národná banka Slovenska získava z informačných systémov verejnej správy. 

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2024. 


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.