en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (22. februára 2011) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o ekonomickom vývoji za január 2011, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila materiál „Zavedenie SEPA v Slovenskej republike“ – Implementačný plán, verzia 3.0. Cieľom aktualizovanej verzie implementačného plánu je bližšia konkretizácia prechodu slovenskej bankovej komunity na SEPA platobné nástroje v Slovenskej republike.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.