en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

11. apríla 2023 sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada NBS na svojom rokovaní prerokovala a schválila aktualizáciu investičnej politiky NBS v oblasti správy investičných rezerv.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.