en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS 

8. apríla 2024 sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.  

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora.  

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mgr. art. Roman Lugár.  

Strieborné zberateľské euromince razí Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v júni 2024. 

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý. Zberateľská eurominca bude vyrazená z mosadze MS63 (Cu63Zn37). Jej hmotnosť bude 19,1 gramu a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je Karol Ličko. Razbu zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v júli 2024. 

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila materiál „Správa o činnosti inovačného hubu a regulačného sandboxu Národnej banky Slovenska“.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.