en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. apríla 2015) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, apríl 2015, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2015.

BR NBS rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %.

BR NBS schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2014.

BR NBS schválila Výročnú správu 2014, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS na základe návrhu zriaďovateľa Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, rozhodla podľa § 91 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie sa v roku 2015 nebude platiť, a to vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.