en en

Konferencia „ European Labor Markets and the Euro Area during the Great Recession: Adjustment, Transmission, Interactions“

Národná banka Slovenska v spolupráci s Institute for the Study of Labor (IZA) a Central European Labour Studies Institute (CELSI) zorganizovali 20. a 21. októbra 2014 výskumnú konferenciu na tému trhov práce v eurozóne počas súčasnej krízy pod názvom „European Labor Markets and the Euro Area during the Great Recession: Adjustment, Transmission, Interactions“. Konferenciu otvoril guvernér NBS Jozef Makúch. „Trhy práce vždy boli v centre záujmu centrálnych bánk pri tvorbe menovej politiky. Moderný výskum v oblasti prepojenia trhov práce a menovej politiky je pre nás mimoriadne dôležitý a sme radi, že u nás môžeme privítať množstvo významných výskumníkov v tejto oblasti,“ zdôraznil vo svojom úvodnom príhovore guvernér NBS Jozef Makúch.

Hlavné príspevky na konferencie predniesli Klaus F. Zimmermann, riaditeľ Institute for the Study of Labor a Jordi Galí z CREI and Universitat Pompeu Fabra.

Klaus F. Zimmermann vo svojom príspevku zdôraznil význam evidencie a vedeckých faktov pri formovaní hospodárskej politiky. Reformy na trhu práce sú dlhodobého charakteru, napr. implementácia reforiem v Nemecku prebiehala počas desiatich rokov. Úspešné reformy v jednej krajine nie je možné automaticky prebrať v inej krajine.

Jordi Galí sa venoval vzťahom medzi flexibilitou miezd a pružnosťou výmenného kurzu. Upozornil, že pri určitých úrovniach mzdovej rigidity môže zvyšovanie flexibility zhoršiť reakciu ekonomiky na makroekonomické šoky. Rozsah mzdových rigidít, kedy k takejto situácii môže dôjsť, je širší pri krajinách s fixným výmenným kurzom alebo členoch menovej únie.

Na konferencii vystúpilo 27 zahraničných a domácich výskumníkov z univerzít, centrálnych bánk a medzinárodných inštitúcií. Počas konferencie bola predstavená kniha „Labor Migration, EU Enlargement, and the Great Recession“ a udelená cena guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú alebo diplomovú prácu ekonomického zamerania.

Národná banka Slovenska organizuje výskumné konferencie na aktuálne ekonomické témy každý párny rok. Program konferencie a prezentované práce sú dostupné na stránke http://www.iza.org/conference.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Jozef Makúch, guvernér NBS

Klaus F. Zimmermann, riaditeľ Institute for the Study of Labor

Jordi Galí, CREI and Universitat Pompeu Fabra

Klaus F. Zimmermann, riaditeľ Institute for the Study of Labor

M. Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS a J. Makúch, guvernér NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.