en en

Konferencia: Moderné nástroje pre finančnú analýzu a modelovanie

Národná banka Slovenska, v spolupráci so spoločnosťou HUMUSOFT s.r.o., organizuje odbornú konferenciu, ktorej cieľom je oboznámiť verejnosť s možnosťami využitia moderných výpočtových nástrojov vo finančnom sektore a makroekonomickom modelovaní.

Konferencia sa uskutoční dňa 30.5.2019 o 12.00 h v kongresovej sále Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava.

Podrobný program konferencie a registračný formulár je zverejnený na stránke

www.humusoft.cz/finkonf2019

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.