en en

Konferencia NBS: Fiscal Policy and Coordination in Europe

Národná banka Slovenska zorganizovala 13. a 14. septembra 2012 výskumnú konferenciu na tému fiškálnej politiky a koordinácie fiškálnych politík v Európe pod názvom „Fiscal Policy and Coordination in Europe“. Konferenciu uviedol člen Bankovej rady NBS Karol Mrva. „Fiškálna politika je v súčasnosti intenzívne využívaná na zmierňovanie ekonomických fluktuácií, hoci na ňu v mnohých krajinách doliehajú obmedzenia prameniace z vysokých vládnych dlhov, prevzatia súkromných záväzkov štátom, či prelievania neistôt medzi krajinami,“ zdôraznil vo svojom úvodnom príhovore K.Mrva.

Hlavné príspevky na konferencii predniesli Charles A. Goodhart z London School of Economics a Daniel Gros z CEPS (Centre for European Policy Studies – Centrum pre štúdium európskej politiky). Podľa Goodharta hoci nedostatky vo fiškálnej politike sťažili situáciu niektorých európskych krajín, hlavným dôvodom krízy v južnej Európe je strata konkurencieschopnosti. Ako ďalej skonštatoval, fiškálne úspory pomôžu získať čas, ale z dlhodobého hľadiska je potrebné obnoviť konkurencieschopnosť a naštartovať hospodársky rast. D. Gros pokladá za kľúčové pozerať sa pri otázke udržateľnosti vládnych dlhov na ich financovanie z pohľadu platobnej bilancie. Dlhy štátov v krajinách, kde väčšinu štátneho dlhu vlastnia domáce subjekty a krajina nemá výraznú čistú zahraničnú zadlženosť sú v oveľa priaznivejšej pozícii než dlhy štátov, ktoré zvykli mávať veľké deficity na bežnom účte platobnej bilancie.

Na konferencii NBS vystúpilo 38 zahraničných a domácich výskumníkov z univerzít, centrálnych bánk a medzinárodných inštitúcií. Národná banka Slovenska organizuje výskumné konferencie na aktuálne ekonomické témy každý párny rok.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

obrázok

obrázok

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.