en en

Konferencia Výzvy menovej politiky z pohľadu malej otvorenej ekonomiky

Národná banka Slovenska zorganizovala v dňoch 23. a 24. novembra 2016 výskumnú konferenciu na tému výziev menovej politiky a možností netradičných menových politík z pohľadu malej otvorenej ekonomiky pod názvom Monetary Policy Challenges from a Small Country Perspective.

Národná banka Slovenska organizuje výskumné konferencie na aktuálne ekonomické témy každý druhý rok. Na tohtoročnej konferencii vystúpilo 24 zahraničných a domácich výskumníkov z univerzít, centrálnych bánk a medzinárodných inštitúcií. Počas konferencie bola slávnostne udelená cena guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú alebo diplomovú prácu ekonomického zamerania.

Konferenciu otvoril guvernér NBS Jozef Makúch. „V súčasnosti čelíme výzvam z pohľadu inovácií nástrojov menovej politiky. O fungovaní nových nástrojov vieme oveľa viac než keď ECB rozbiehala program nákupu aktív, ale mnohé otázky sú stále otvorené. Veľa zaujímavých otázok sa týka práve malých otvorených ekonomík s menej likvidnými finančnými trhmi, ako je aj Slovensko,“ zdôraznil vo svojom úvodnom slove guvernér Jozef Makúch.

Hlavné príspevky na konferencie predniesli Randall Kroszner, profesor ekonómie na Chicago Booth School of Business a bývalý člen Rady guvernérov Federálneho rezervného systému, a Andrew Filardo, riaditeľ odboru menovej politiky Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) a bývalý člen zboru ekonomických poradcov prezidenta USA.

Profesor Kroszner vo svojej prednáške pripomenul, že počas krízy sú potrebné aj výnimočné opatrenia a je povinnosťou centrálnych bánk využiť svoje právomoci na odvrátenie negatívnej dlhovej a deflačnej špirály. Tieto výnimočné opatrenia sú však len dočasné a nie je možné sa na ne spoliehať dlhodobo. V diskusii s Ľubošom Pástorom, členom Bankovej rady NBS, profesor Kroszner zdôraznil potrebu porozumieť aj nezamýšľaným dôsledkom politiky, ktoré sa môžu prejaviť až v dlhšom období.

Andrew Filardo sa venoval optimálnemu nastaveniu cieľov menovej politiky. Argumentoval, že centrálne banky sa musia okrem cenovej stability snažiť dosiahnuť aj finančnú a kurzovú stabilitu. Pri optimálnom rámci sa nástroje menovej a makroprudenciálnej politiky navzájom dopĺňajú, kým v nepriaznivom prípade si môžu konkurovať.

Ďalšími témami, o ktorých sa diskutovalo boli odhady vplyvov jednotlivých netradičných menových politík na infláciu, rast ekonomiky a nezamestnanosť, otázku správneho načasovania a poradia implementácie netradičných menových politík, príčiny a dôsledky súčasnej nízkej inflácie, dôležitosť komunikácie centrálnej banky ako jedného z nástrojov menovej politiky, a otázky transmisie menovej politiky v malých otvorených ekonomikách

Program konferencie a prezentované práce budú dostupné na stránke NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

 Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS
Jozef Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska

Ľuboš Pástor, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Ľuboš Pástor, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Ján Tóth, viceguvernér NBS
Ján Tóth, viceguvernér NBS

Randall Kroszner, profesor ekonómie na Chicago Booth School of Business a bývalý člen Rady guvernérov Federálneho rezervného systému
Randall Kroszner, profesor ekonómie na Chicago Booth School of Business a bývalý člen Rady guvernérov Federálneho rezervného systému

Ján Tóth, viceguvernér NBS
Ján Tóth, viceguvernér NBS

zľava: Randall Kroszner, Ľuboš Pástor a Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS
zľava: Randall Kroszner, Ľuboš Pástor a Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS

účastníci konferencie
účastníci konferencie

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.