en en

Koniec výmeny slovinských toliarov

Národná banka Slovenska pripomína verejnosti, že sa priblížil termín ukončenia výmeny zaniknutých slovinských toliarov v komerčných bankách v Slovinsku.

Bezplatná výmena toliarových bankoviek a mincí v komerčných bankách v Slovinsku potrvá do 1. marca 2007. Pri výmene hotovosti presahujúcej sumu 1 500 eur môžu banky vyžadovať oznámenie o takejto výmene jeden pracovný deň vopred alebo môžu takúto výmenu, ak nebude oznámená deň vopred, spoplatniť.

Po tomto termíne bude toliarové mince vymieňať len Slovinská centrálna banka (Banka Slovenije) – mince do 31. 12. 2016 a bankovky bez časového obmedzenia.

Obdobie duálneho obehu v Slovinsku, t.j. možnosť platiť v hotovosti okrem eúr aj toliarovými bankovkami a mincami, sa skončilo 14. januára 2007. V bezhotovostnom styku sa používa výlučne euro, a to od 1. januára 2007.

Konverzný kurz slovinského toliara voči euru: 1 EUR = 239,640 SIT

Ďalšie informácie súvisiace so zavedením eura v Slovinsku sú dostupné na internetovej stránke slovinskej centrálnej banky www.bsi.si .

Národná banka Slovenska v tejto súvislosti opakovane upozorňuje, že nevykonáva žiadne zmenárenské služby pre verejnosť a že zaniknutú slovinskú menu ani žiadnu inú platnú alebo zaniknutú cudziu menu nenakupuje ani nepredáva.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.