en en

Konverzia účtov a odporúčania pre verejnosť v súvislosti so zavedením eura na Slovensku

V súvislosti so zavedením eura v Slovenskej republike, prebehne konverzia účtov, ktoré sú v súčasnosti vedené v slovenských korunách automaticky. Peniaze v bankách na korunových účtoch sa tak 1. januára 2009 zmenia na eurá automaticky. Prepočet všetkých účtov, úverov a ostatných produktov v slovenských korunách sa uskutoční presne podľa oficiálne stanoveného konverzného kurzu a pravidiel zaokrúhľovania, o čom budú klienti vopred informovaní. Podľa rovnakého princípu sa uskutoční aj prepočet peňazí na vkladnej knižke. Po predložení vkladnej knižky v banke, bude zmena fyzicky zaznačená. Banky za tieto služby nebudú účtovať žiadne poplatky. V súvislosti s procesom zavedenia eura na Slovensku sa nezmenia čísla účtov ani platobných kariet.

Národná banka Slovenska ďalej upozorňuje občanov:

– Vyhnite sa výmenám peňazí na ulici alebo ponukám od osôb, ktoré sa vydávajú za predstaviteľov bánk alebo iných inštitúcií. Peniaze vymieňajte výlučne v bankách, ktoré na prepočet použijú konverzný kurz. Akýkoľvek „výhodnejší“ kurz ponúkaný od neznámych osôb sa môže spájať s rizikom šírenia falošných peňazí.

– Nedávajte nikomu v súvislosti s prechodom na euro informácie o prístupe k vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, heslo, číslo karty alebo PIN kód. Banka na prepočet Vašich peňazí z korún na eurá nebude potrebovať žiadne informácie.

– Nikto nemá právo pod zámienkou prechodu na euro požadovať od Vás informácie o výške hotovosti, ktorú máte doma, alebo aké sú sériové čísla Vašich bankoviek, či kedy si plánujete vymeniť svoje peniaze.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.