en en

Konzultácia k regulačnému rámcu EÚ pre kryptoaktíva

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k regulačnému rámcu EÚ pre kryptoaktíva. Konzultácia je určená pre laickú aj odbornú verejnosť. Jej cieľom je získať podklad na rozhodnutie o prístupe Komisie ku kryptoaktívam, ktoré môže smerovať aj k príprave novej legislatívy.

Konzultačný materiál pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť obsahuje všeobecné otázky ohľadom skúsenosti s kryptoaktívami. Táto časť je určená pre širokú verejnosť. Zvyšné tri časti sa týkajú klasifikácie kryptokaktív, ich súčasnej právnej úpravy a prípadnej potrebe novej regulácie. Tieto tri časti sú určené predovšetkým pre orgány verejnej moci, účastníkov finančného trhu a účastníkov trhu s kryptoaktívami.

Do konzultácie je možné zapojiť sa vyplnením elektronického dotazníka EU regulatory framework for crypto-assets (dostupné len v anglickom jazyku) v termíne do 19.3.2020.“

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.