en en

Koordinované kroky centrálnych bánk na ďalšie zvýšenie likvidity v amerických dolároch

  • ECB a ďalšie významné centrálne banky budú každý deň ponúkať 7-dňové operácie v amerických dolároch.
  • Operácie so splatnosťou 84 dní budú aj naďalej v ponuke na týždennej báze.
  • Nová frekvencia operácií nadobudne účinnosť 23. marca 2020 a zostane v platnosti, pokým to bude potrebné na podporu hladkého fungovania trhov zabezpečujúcich financovanie v amerických dolároch.

Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Európska centrálna banka, Federálny rezervný systém a Švajčiarska národná banka dnes oznámili koordinované kroky na ďalšie zvýšenie dostupnosti likvidity prostredníctvom dohôd o automatických swapových linkách na poskytovanie likvidity v amerických dolároch.

S cieľom zvýšiť účinnosť swapových liniek pri poskytovaní prostriedkov v amerických dolároch sa uvedené centrálne banky dohodli na zvýšení frekvencie operácií so 7-dňovou splatnosťou z týždennej na dennú. Denné operácie sa začnú v pondelok 23. marca 2020 a budú pokračovať minimálne do konca apríla. V ponuke týchto centrálnych bánk zároveň zostávajú týždenné operácie so splatnosťou 84 dní.

Swapové linky medzi uvedenými centrálnymi bankami sú automatické operácie, ktoré predstavujú dôležitý likviditný zabezpečovací mechanizmus na znižovanie napätia na globálnych trhoch zabezpečujúcich financovanie. Tým pomáhajú zmierňovať vplyv napätia na ponuku úverov domácnostiam a podnikom, a to nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí.

Kontakt pre médiá: Eva Taylor, eva.taylor@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 7162

Poznámky

Informácie o krokoch ostatných centrálnych bánk sú k dispozícii na nasledujúcich internetových stránkach:

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.