en en

KRST RÓMSKEHO CD O EURE - EURO DŽIJI

Národná banka Slovenska v informačnej kampani o zavedení eura v SR nezabúda ani na rómske komunity

Bratislava 6. 8. 2008. Národná banka Slovenska (NBS) predstavila hudobné CD určené pre rómske komunity. CD obsahuje 1 pilotnú a 2 bonusové piesne o eure v rôznych hudobných štýloch v rómskom jazyku. Tento hudobný projekt je súčasťou kampane pre národnostné menšiny, ktorú zabezpečuje Národná banka Slovenska. CD obsahuje aj dátovú stopu so 4 krátkymi informačnými spotmi otitulkovanými do rómskeho jazyka a film Európskej centrálnej banky o cenovej stabilite. Obal CD obsahuje praktické príklady, obrázky eurových bankoviek a mincí a ďalšie základné informácie o zavedení eura na Slovensku.

Krstnými rodičmi CD sa stali Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska, Anina Botošová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity a Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura. Autormi CD sú hudobníci Ján Berky Mrenica ml., Igor Kmeťo ml., Vierka Berkyová a raper El Suvereno. Autorom textov piesní je Ivan Hriczko. CD bolo vyrobené v náklade 20 000 ks a distribuované bude cez regionálne kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Cieľom NBS a podvýboru pre informovanie rómskej komunity pre zavedenie eura v SR je zabezpečiť pre rómsku komunitu, žijúcu v segregovaných oblastiach atraktívny informačný materiál podaný zrozumiteľnou a zaujímavou formou.

NBS pripravuje pre rómsku komunitu aj ďalšie informačné projekty ako relácie o eure v magazíne So vakeres? vysielanom na okruhu STV2, 40 vystúpení putovného divadla Romathan, informačné DVD, semináre pre sociálnych terénnych pracovníkov a pedagogických zamestnancov, rozhlasové vysielanie o eure v rómskom jazyku v rámci národnostného magazínu, prílohy v novinách Romano nevo ľil, detský časopis a tiež súťaže pre deti na školách s vyššou koncentráciou rómskych žiakov.

foto foto foto foto foto

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.