en en

Kryptoaktíva pre obyvateľov Slovenska už nie sú veľkou neznámou, sú však relatívne opatrní

Kryptoaktíva a digitálne euro sú dve inovatívne témy o ktorých okolo nás počujeme čoraz častejšie. No až doteraz nebolo zrejmé, ako k tejto problematike pristupuje slovenská verejnosť. Aby sme zmapovali vedomosti, postoje a praktické skúsenosti Slovákov,  Národná banka Slovenska uskutočnila prieskum, ktorý prináša dôležité zistenia o vzťahu verejnosti k týmto témam. Prieskum zrealizovala NBS v spolupráci s agentúrou Focus v dňoch 26. 11. 2021 – 3. 12. 2021 na reprezentatívnej vzorke 1010 respondentov.

Hlavné zistenia prieskumu:

Digitálne euro

  • Výraz „digitálne euro“ počulo 32% respondentov.
  • Necelá polovica oslovených respondentov nemá žiadne konkrétne obavy vo vzťahu k digitálnemu euru
  • tretina sa obáva zániku hotovosti
  • menšia časť sa obáva nedostatočnej ochrany súkromia.

Napriek týmto obavám by oslovení respondenti v budúcnosti uprednostňovali platiť digitálnym eurom skôr, ako súkromnými stablecoinami. Tieto výsledky ukazujú, že Slováci sú v súčasnosti aspoň v teoretickej rovine otvorení k využívaniu digitálneho eura. 

Kryptoaktíva

  • O kryptoaktívach počulo 84,1 % respondentov
  • Veľká väčšina oslovených respondentov pozná Bitcoin, so značným odstupom nasleduje Ethereum  a prvú trojicu uzatvára Dogecoin. Na rozdiel od poznania konkrétnych kryptoaktív sú vedomosti o právnej úprave a s tým spojenými rizikami slabšie.
  • Menej ako polovica oslovených respondentov správne odpovedala, že NBS nevykonáva dohľad v tejto oblasti, približne štvrtina si nesprávne myslí, že NBS vykonáva dohľad nad trhom s kryptoaktívami a  ostatní respondenti nevedeli odpovedať.

5,8 % respondentov vlastní kryptoaktíva a ďalších 3,1 % respondentov kryptoaktíva vlastnilo v minulosti. Celkovo má praktickú skúsenosť s kryptoaktívami 8,9 % dospelej populácie. Na základe výsledkov nášho prieskumu sa však dá predpokladať, že počet vlastníkov kryptoaktív bude aj do budúcna rásť, keďže 13,7 % respondentov, ktorí majú o kryptoaktívach aspoň základné vedomosti, ich plánuje v budúcnosti nakupovať a ďalších 29 % to zvažuje.

Až 40 % vlastníkov nakúpilo kryptoaktíva v posledných dvoch rokoch a ďalších 30 % ich nakupovalo v rokoch 2018 a 2019. Hoci kryptoaktíva existujú už 13 rokov, vyše dve tretiny vlastníkov kryptoaktív ich nakúpilo v posledných štyroch rokoch. Oslovení respondenti najčastejšie nakupovali kryptoaktíva z dôvodu, aby sa s nimi bližšie oboznámili a za účelom špekulácie. Oslovení respondenti väčšinovo investujú do kryptoaktív len malú časť svojho investičného portfólia a  postupujú tak v súlade s odporúčaním NBS investovať len toľko prostriedkov, koľko si môžu dovoliť stratiť. Väčšina vlastníkov kryptoaktív do nich alokovala do 5 % svojho investičného portfólia. Aj z tohto dôvodu je celková hodnota vlastnených kryptoaktív väčšinou relatívne nízka. Vyše tretina oslovených respondentov vlastní kryptoaktíva v celkovej hodnote do 250 € a niečo vyše štvrtina má v kryptoaktívach od 250 po 1 000 €.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch prieskumu

662.64 kB

Prezentácia

360.95 kB

Stručný sumár

180.23 kB

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.