en en

Kvíz finančnej gramotnosti

Národná banka Slovenska v rámci aktivít na podporu finančného vzdelávania sprístupnila na svojom webovom sídle kvíz finančnej gramotnosti. Široká verejnosť si tak môže otestovať svoje znalosti v oblasti osobných financií.

Kvíz bol súčasťou už druhého ročníka podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa 2019 (DFS), ktoré NBS pripravila 23. – 24. októbra 2019. Jeho nosnou témou bolo: Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?

V priestoroch NBS bol pripravený atraktívny program pre základné školy, stredné školy, seniorov, vzdelávacích pracovníkov a učiteľov. V rámci DFS 2019 sa do rôznych aktivít zapojilo takmer 10 000 detí a počas 23. a 24. októbra absolvovalo v NBS vzdelávací program viac ako 500 návštevníkov. V rámci kvízu finančnej gramotnosti bola najúspešnejšia otázka o tom, ako postupovať pri strate platobnej karty. Správne ju zodpovedalo 91% žiakov. Najviac potrápila otázka zameraná na sťažnosti pri nevyplatenom poistnom plnení. Určiť správne inštitúciu, na ktorú sa obrátiť v prípade nevybavenej reklamácie vedelo len 32% žiakov.

NBS si uvedomuje, že nízka finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je častou príčinou problémov, do ktorých sa spotrebitelia dostanú, prípadne dôvodom ich nespokojnosti s finančnou službou, preto plánuje pokračovať v podobných aktivitách na podporu finančného vzdelávania obyvateľstva.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.