en en

Kým domácnosti zoči-voči vysokej inflácii nešetrili, vklady firiem rástli 

  • Uplynulé dva roky priniesli nečakaný a prudký rast cien takmer všetkého  
  • Obdobie vysokej inflácie vplývalo veľmi odlišne na správanie sa domácností a firiem, čo nám ukazujú údaje o vývoji vkladov v bankách  
  • Z týchto údajov dostávame dôležité informácie o ich správaní v pozícií spotrebiteľov a investorov 
  • Kým domácnosti v sledovanom období v podstate na vkladoch nešetria, firmám, osobitne dodávateľom energií, sa darilo nad očakávania 

Takmer dva roky sa svet trápil s rekordne vysokou infláciu. Celé to nabralo na obrátkach na jar 2022 a súviselo to s dynamickým zotavovaním sa globálnej ekonomiky z pandémie. Prudko sa zvýšil dopyt po surovinách, tovaroch a produktoch, čo sa pretavilo do ich miestami až akútneho nedostatku. Výsledkom bol raketový rast cien takmer všetkého od potravín, až po autá. 

Ruská invázia na Ukrajinu situáciu ešte viac skomplikovala. Špecificky v Európe, desaťročia závislej od dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie. 

S vysokou infláciou sa domácnosti a firmy vysporiadali po svojom   

Vývoj vkladov dopĺňa už dostupné informácie a ponúka novú perspektívu. Vklady možno považovať za ukazovateľ zachytávajúci úspory. Základným zdrojom rastu vkladov v bankách sú v prípade ľudí mzdy a v prípade firiem ich zisky.  

Domácnosti v posledných dvoch rokoch nešetrili, aj keď boli do veľkej miery uchránené od vplyvu cien energií.

Objem peňazí uložený na vkladoch sa v ich prípade v podstate nezmenil už od 2. štvrťroku 2021. Dovtedy si hromadili vyššie úspory z dôvodu pandémie a toho, že počas nej nemohli využívať služby. Keď sa ceny začali prudko zvyšovať, mzdy nestíhali pokryť infláciu a domácnosti svoje nadmerné úspory minuli. Hodovanie sa neskončilo počas celého roku 2022. To, že sme v tom období hodovali, dokumentuje aj štatistika zahraničného obchodu s tovarmi. Obrovský deficit, ktorý vznikol v roku 2022, mal dve príčiny: drahé energie a vzhľadom na vývoj príjmov nadmernú spotrebu. Vytriezvenie prišlo až začiatkom roku 2023, keď domácnosti obmedzili svoje výdavky. Bolo to však na úkor nasporených prostriedkov. Keď si porovnáme objem vkladov s úrovňou, ktorá by sledovala dlhodobý trend, vidíme, že domácnosti už vykazujú ku koncu roka 2023 stratu takmer 4 mld. €.

Graf 1: Vývoj vkladov domácností (tis. €) 
Ľudia míňali všetky svoje príjmy na tovary a služby 

Časť z toho skončila v zahraničí a časť v našich firmách. Ľudia zaplatili vyššie ceny energií zatiaľ sprostredkovane cez drahšie tovary a služby. Sanovanie cien energií štátom si však bude vyžadovať splatenie aj tohto dlhu. Domácnosti to ešte počká. 

Firmám sa darilo prispôsobiť vyšším cenám 

Pri pohľade na vklady sa firmám darilo nad očakávania, berúc do úvahy aj historicky najvyššie vyplatené dividendy v prvom polroku 2023. Odkedy sa začal zrýchľovať rast cien, tak firmám pribúdalo viac a viac vkladov. Naznačuje to, že firmy si dokázali pružne prispôsobiť svoje odbytové ceny a zohľadnili rastúce náklady.  Je pomerne malý rozdiel, či firma podniká v priemysle, stavebníctve a realitách, obchode alebo v službách, vo všetkých odvetviach ekonomiky sa agregátne darilo firmám zvyšovať vklady. Odvetvie, ktoré sa vymyká, sú dodávatelia energií. Odkedy začali ceny energií na komoditných trhoch výraznejšie rásť (leto 2022), pribúdali im vklady oveľa rýchlejšie ako iným firmám.  

Graf 2: Vklady podnikov (tis. €) 
Postupný pokles inflácie by mal napomáhať rastu vkladov (uvidíme) 

To najhoršie z pohľadu rastu cien máme už za sebou. Očakávame, že tempo rastu cien klesne v tomto roku k dvom percentám. Ceny komodít a vstupov sa vrátili na hodnoty spred vypuknutia vojny na Ukrajine a problémy s dodávkami taktiež viac-menej odzneli. Dokonca aj ceny energií klesli viac, ako sme očakávali.  

Posledný mesiac naznačil,  ako keby domácnosti už začali dopĺňať úspory a viac šetriť. Príliš silné závery však z jedného údaja nemožno vyvodiť. V každom prípade, očakávaný ďalší pokles inflácie s naďalej silným rastom platov by mal umožniť ďalšie dopĺňanie úspor. K tomu by mali prispieť aj firmy, ktorým sa počas obdobia vysokej inflácie vytvoril priestor pre výraznejší rast miezd. Pomohlo by to obnove  kúpnej sily domácností.  

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie notifikácií o ďalších blogoch sa prihláste do mailing listu NBS.