en en

Ľ. Pástor - nový člen Bankovej rady NBS

Novým členom Bankovej rady NBS (BR NBS) sa 15. marca 2015 stal prof. Ľuboš Pástor, PhD. je najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska a v súčasnosti má päť členov, ktorými sú guvernér, jeden viceguvernér a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernéra vymenúva prezident Slovenskej republiky, ostatných členov menuje vláda SR.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.