en en

„Landscapes“: Najnovšia výstava v Galérii NBS

Priestory Galérie NBS v ústredí na ulici I. Karvaša 1 v Bratislave hostia novú výstavu Eriky Miklóšovej pod názvom Landscapes, opäť v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení.

„Landscapes“: Najnovšia výstava v Galérii NBS

Autorská sólo výstava s príznačným názvom „Landscapes“ je voľným pokračovaním predminuloročného projektu „Abstract landscapes“ v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, ale aj neformálnym pokračovaním jej staršej sólo výstavy Krajina2 v Elektrárni Piešťany v roku 2014, alebo aj skupinovej výstavy Kraj(INA) v bratislavskej Flatgallery v roku 2013.

„Landscapes“: Najnovšia výstava v Galérii NBS

„Landscapes“: Najnovšia výstava v Galérii NBS

Kurátorskú selekciu diel v podaní  kurátora Andreja Jaroša v galérii NBS, prezentuje klasický maliarsky žáner – krajinomaľbu. V podaní Eriky Miklóšovej je však prezentovaná vo viacerých štýloch, príznačných pre koniec 19. a začiatok 20. storočia, ktoré eklekticky variuje a vzájomne s ľahkosťou mieša vo svojej tvorbe.  Zároveň v jej maľbe badať istú meditatívnosť aj vďaka vyobrazeným námetom s perspektívnymi priehľadmi na nekonečný horizont krajiny, jej srdcu tak blízkej. Na tejto výstave môžeme vidieť maľby z predošlých plenérových rezidencií, ktoré prebehli v rokoch 2020/2021 v Egon Schiele artcentrum v Českom Krumlove, v Strážkach, v Tatrách no väčšina pochádza najmä z rezidencie vo Freisingu z Horného Bavorska v Nemecku.

„Landscapes“: Najnovšia výstava v Galérii NBS

Erika Miklóšová (*1984) je výrazný zjav na slovenskej výtvarnej scéne. Je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení  v Bratislave, kde študovala v ateliéri ±21 maľba a iné médiá u prof. Daniela Fischera. Absolvovala trojmesačnú študijnú stáž na École supérieure d´art et design v Saint Etienne  vo Francúzsku.  Má za sebou niekoľko spoločných i samostatných výstav, bola finalistkou prestížnej ceny VÚB maľba roka 2012, finalistkou Ceny za kresbu, ktorú organizuje Galéria Daniez et de Charette  a T – Gallery a bola nominovaná na ESSL ART AWARD CEE 2011.

Výstava bude prístupná pre verejnosť v čase otváracích hodín NBS do 31. augusta 2022.

Átrium Národnej banky Slovenska zároveň hostí výstavu „Krehký svet“ svetoznámych umelcov Jozefa Jankoviča a Pala Macha.

„Landscapes“: Najnovšia výstava v Galérii NBS

„Landscapes“: Najnovšia výstava v Galérii NBS

„Diela od popredných slovenských vizuálnych autorov druhej polovice 20. storočia, no i súčasnosti, poukazujú na mimoriadne plodný výsledok autorskej spolupráce dvoch jedinečných a vzájomne si blízkych ľudí: Jozefa Jankoviča a Pala Macha.  Sklo je samo o sebe pevný, no zároveň veľmi krehký materiál, ktorý svojou podstatou poukazuje na krehkosť vzťahov a fungovanie sveta, ktoré môžeme o niečo intenzívnejšie v týchto časoch pociťovať na vlastnej koži. Čo nás všetkých spája, je komunikácia a vzájomný rešpekt, ktorý sa nás bezprostredne dotýka a ktorý je dôležitý nielen v tom kreatívnom priestore, ale aj v bežnom prostredí. Dialóg oboch autorov zamrznutý v čase do sklenenej podoby je nadčasový a vždy aktuálny. Diela nainštalované v priestoroch átria Národnej banky Slovenska, majú byť akousi kontemplatívnou zónou na upokojenie a pozastavanie sa aspoň na chvíľu v tomto hektickom svete plnom násilia a vojenských konfliktov“ – koncept výstavy takto priblížil kurátor Andrej Jaroš.

„Landscapes“: Najnovšia výstava v Galérii NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.