en en

Ľuboš Pástor bude novým členom Bankovej rady NBS

Vláda Slovenskej republiky dnes (11. februára 2015) vymenovala za člena Bankovej rady NBS prof. Ľuboša Pástora, PhD. s účinnosťou od 15. marca 2015.

Prof. Ľuboš Pástor, PhD. od roku 1999 prednáša finančnú ekonómiu na Chicagskej univerzite. V roku 2003 bol vymenovaný za docenta, v roku 2005 za profesora.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.