en en

Ľuboš Pástor: Slovensku stále hrozí recesia, má teraz jeden hlavný problém (hnonline.sk)

Profesor financií a člen Bankovej rady NBS Ľuboš Pástor opisuje výzvy a svoje očakávania pre slovenskú, ale aj zahraničnú ekonomiku. Tiež radí, čo by sme mali robiť, aby naše vysoké školstvo bolo atraktívnejšie.

V súvislosti s migráciou kvalifikovaných ľudí medzi krajinami poznáme dva fenomény, takzvaný brain drain, teda emigráciu vysokokvalifikovaných ľudí do zahraničia, a brain gain, keď sa takíto ľudia vrátia do krajiny pôvodu a prinášajú so sebou nové zručnosti alebo kapitál. Vy ste tiež zo Slovenska odišli ako mladý, usadili ste sa v USA, avšak bez tých skúseností, ktoré ste nadobudli v zahraničí, či už pracovne, alebo na akademickej pôde, by ste možno nemohli pomáhať Slovensku takým spôsobom, ako pomáhate. Ako sa na to pozeráte?

Sčasti patrím k obom fenoménom, ten celkový efekt by som však vo svojom prípade nazval brain gain. V USA som strávil už vyše 25 rokov, niečo som sa tam naučil a veľmi rád sa o to podelím aj s ľuďmi tu na Slovensku.

Pýtame sa na to aj preto, že v posledných týždňoch sa na Slovensku táto téma dostáva do popredia. Veľa sa rozpráva o odleve mozgov či odchode vysokokvalifikovaných pracovných síl do zahraničia. Riešenie tohto problému si ako jednu z priorít stanovila aj nová vláda odborníkov. Aké má podľa vás tento fenomén vplyvy na ekonomiku?

Podľa mňa ide o prirodzený jav, že ľudia odchádzajú a prichádzajú. Nikto neviní slovenských alebo švajčiarskych hokejistov z toho, že chodia hrávať do NHL. Švajčiarsko je bohatá krajina, napriek tomu chodia hrávať do USA, pretože tam majú lepšie podmienky na to, pre čo majú vášeň. Takisto si myslím, že je v poriadku, keď slovenskí študenti idú za štúdiom na nejakú dobrú univerzitu v zahraničí. Na Slovensku by sme však potrebovali, aby aj k nám chodilo študovať viac študentov z iných krajín. Či už z Ukrajiny, z Poľska alebo akýchkoľvek ďalších štátov. S týmto cieľom je nutné, aby sme zvýšili úroveň nášho vysokého školstva. Nemusíme sa hanbiť za to, že naši študenti odchádzajú na najlepšie školy do USA alebo Veľkej Británie, mohli by sme však robiť niečo s tým, že hromadne odchádzajú za vzdelaním aj do Česka. Pokojne by sme mohli tú situáciu otočiť, aby viac českých študentov prichádzalo k nám.

Snaha by teda mala byť v tom, aby sme si tu udržali našich vysokoškolákov, aby neodchádzali napríklad do Brna či Prahy, kde nakoniec väčšinou ostanú aj po štúdiu?

Skôr by som to otočil. Nemali by sme brániť ľuďom v tom, aby odchádzali. To sa dialo za minulého režimu, že sa ľuďom bránilo odchádzať do zahraničia. Dôležitejšie je vytvoriť podmienky, aby sa chceli vrátiť a aby k nám chceli chodiť aj ľudia z iných krajín. Potrebujeme tu vytvoriť kvalitné prostredie na podnikanie, vedu, výskum či inovácie, ktoré ich sem pritiahne.

Ako by mohli podľa vás vyzerať určité konkrétne riešenia, ako ich pritiahnuť?

V súvislosti s plánom obnovy sme o tom v NBS hovorili už približne pred dvoma rokmi. Veľmi užitočné by bolo vytvoriť na Slovensku centrá excelentnosti. Nemusíme byť vo všetkom najlepší, treba si vybrať niekoľko oblastí, ktorým patrí budúcnosť. Môže ísť napríklad o istý aspekt výroby batérií alebo kyberbezpečnosť. Niečo na takejto úrovni a v tom sa dostať medzi najlepších, aby ľudia z okolitých štátov, ktorí budú chcieť študovať nejakú z týchto oblastí, zamierili práve k nám. My nemôžeme konkurovať Číne alebo Spojeným štátom v nejakých veľkých oblastiach, môžeme si však nájsť jednu-dve niche oblasti, vraziť do nich prostriedky, na začiatku pritiahnuť najlepších Slovákov, neskôr zahraničných expertov a skúsiť to touto cestou.

V ktorej oblasti by to napríklad mohlo byť, mali by sme sa sústrediť na automobilový priemysel, ktorý je v súčasnosti veľmi silnou zložkou našej ekonomiky?

Tam by som asi začal. Automobilový priemysel je momentálne v štádiu prechodu na elektrické vozidlá. Do roku 2035 sa Európska únia zaviazala na ne prejsť. Pri tomto prechode je však potrebné doriešiť množstvo problémov, či už nabíjaciu infraštruktúru, alebo skvalitňovanie rôznych aspektov batérií. Ďalšou oblasťou môže byť umelá inteligencia, ktorá sa v súčasnosti veľmi rýchlo rozvíja, za posledný polrok sme urobili veľký skok vpred. V tej oblasti by sa možno našla nejaká podoblasť, v ktorej by slovenskí vedci boli schopní konkurovať zvyšku sveta.

Zdrojový článok: