en en

Ľudovít Ódor: Neznesiteľná ľahkosť zadlžovania (HN Online)

Fundamentálnym problémom je, že v menovej únii nemôžete mať naraz záchranné mechanizmy na riešenie neudržateľných dlhov a rozpočtovú suverenitu na národnej úrovni.

Zmeny úrokových sadzieb nie sú jednosmerkou. Po rokoch ustavičného znižovania je tu fáza postupného zvyšovania. Pri rekordných úrovniach inflácie to nie je žiadne prekvapenie. A predsa sa zdá, že niektoré štáty sa čudujú, že im rastú náklady na obsluhu verejného dlhu. Vyhovoriť sa len na rozmary finančných trhov sa nedá. Bohužiaľ, ekonomické fundamenty na mnohých miestach nie sú ružové. Dlhy sú obrovské a perspektíva ekonomického rastu nelichotivá.

Napriek objektívne veľmi ťažkému obdobiu – koronakríza a vojnový konflikt – sa ministrom financií žilo v ostatnom období pomerne ľahko. Európske pravidlá pre rozpočtovú zodpovednosť boli vypnuté, úrokové sadzby ultranízke a s umiestnením štátnych dlhopisov na trhu taktiež neboli žiadne problémy.

Do ECB sa totiž odparkovala tretina až polovica štátneho dlhu. Navyše sa schválil plán obnovy, ktorý umožňuje stimulovať ekonomiky bez priamej záťaže dlhov jednotlivých krajín. Pomáha aj vysoká inflácia, ktorá znižuje reálnu hodnotu nahromadených dlhov. Dá sa povedať, že podpora ekonomík prostredníctvom dlhu bola v uplynulom období bezproblémová.

Lenže potreba stabilizácie krízou zasiahnutých ekonomík mala aj tienistú stránku: ignorovanie otázky udržateľnosti. Od eurokrízy už prešla dekáda, no napriek tomu sa nepodarilo odstrániť nedostatky v základných pilieroch eurozóny. Výsledkom je, že verejné hospodárenie a ekonomický vývoj v jednej krajine stále neúmerne vplývajú na stabilitu inde.

Fundamentálnym problémom je, že v menovej únii nemôžete mať naraz záchranné mechanizmy na riešenie neudržateľných dlhov a rozpočtovú suverenitu na národnej úrovni. Tento rozpor sa zatiaľ nepodarilo presvedčivo odstrániť, čo donútilo ECB ešte v roku 2012 prisľúbiť „všetko, čo sa dá“ na záchranu eura.

Mnohí politici sa spoliehajú na to, že centrálna banka urobí „špinavú robotu“ za nich aj teraz. Čakajú, že pri akýchkoľvek nečakaných nárastoch rizikovej marže na štátnych dlhoch príde nový nákupný program ECB. Istý čas je možné túto hru hrať, avšak z dlhodobého hľadiska je riskantná. Kreditné riziko totiž predajom do centrálnej banky len tak nezmizne, ale pretransformuje sa do inflačného rizika v budúcnosti. Čím väčšia je dlhodobá držba štátnych papierov centrálnou bankou, tým sú tieto riziká závažnejšie.

Viem, že mám povesť rozpočtového ajatolláha a často hovorím o potrebe znižovania presunu dlhového bremena na ďalšie generácie. No v eurozóne sme už vyskúšali všetky možné alternatívne riešenia a je na čase liečiť chorobu, nielen zmierňovať symptómy. Všetky cesty by nemali viesť do Frankfurtu, niektoré by mali aj do Ríma.

Zdroj: https://hnonline.sk/komentare/komentare/96026027-ludovit-odor-neznesitelna-lahkost-zadlzovania