en en

Medzinárodná konferencia NUMISMATICA CENTROEUROPAEA

V dňoch 23. – 26. septembra sa v Kremnici koná medzinárodná konferencia NUMISMATICA CENTROEUROPAEA.

Štvrtý ročník pravidelného podujatia organizuje Múzeum mincí a medailí v Kremnici v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom v Bratislave, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pri SAV, Mincovňou Kremnica, š. p. a Mestom Kremnica. Na konferenciu sa prihlásil rekordných počet účastníkov z jedenástich krajín. Do Kremnice prišli poprední európski profesionálni numizmatici a historici z viacerých univerzít (Viedeň, Varšava, Budapešť, Bukurešť atď.), múzeí a numizmatických spoločností. Hlavnou témou konferencie je Vojna a mier v dejinách peňazí, prednesené príspevky sa dotýkajú aj ďalších tematických okruhov, či už ide o numizmatiku antickú, keltskú, stredovekú, či novovekú (nálezy mincí, peňažné a menové vzťahy, medailérstvo, papierové platidlá, ikonografia peňazí, numizmatické zbierky atď.).

Ďalším rekordom kremnického podujatia je skutočnosť, že na konferencii odznie až 60 príspevkov v 14 prednáškových blokoch. Bohatý sprievodný program pozostáva z prehliadok expozícií kremnického múzea, návštevy unikátnej expozície kremnickej mincovne, exkurzií do známych banských lokalít Hodruša – Hámre a Špania Dolina, ale aj koncertu klasickej hudby na Mestskom hrade v Kremnici.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.